Home | Online Enquête | Nieuwsbrief Manager | CMS Websites |  Login

info@emailworks.nl   

Fair use policy
Home
Functionaliteit
Ouderavonden
Webformulieren
Demo
FAQ
Support
Prijzen
Contact


Berekening
Fair use policy

Fair use policy

Voor het gebruik van Emailworks voor scholen geldt een fair use policy. Dit houdt in dat er geen vaste datalimiet is gesteld op de hoeveelheid dataverkeer die u mag genereren. Dit houdt ook in wij kunnen ingrijpen als u regelmatig significant meer dataverkeer genereert dan het gemiddelde voor het betreffende abonnement. Dit heeft als voordeel dat u best af en toe veel dataverkeer mag genereren, zolang het gemiddelde dataverkeer over langere periodes niet significant hoger is dan dat van andere gebruikers. Als wij een vaste maandelijkse limiet zouden instellen, dan ontvangt u een extra rekening voor al het dataverkeer boven de vastgestelde limiet. Dit is niet iets dat wij willen doen.

Zoals alle providers betalen wij voor de bandbreedte die ter beschikking wordt gesteld. Dit houdt in dat elke megabyte die u verbruikt ons geld kost. Een gemiddeld verbruik is dan ook reeds ingecalculeerd in onze verkooptarieven.

Wanneer u, in onze opinie, de bepaling van deze fair use policy heeft overschreden, behouden wij ons het recht voor het abonnement te blokkeren. U wordt hier uiteraard vooraf van op de hoogte gebracht.